• Home
 • >
 • School Circulars
 • No.
 • Caption
 • Notice Time:
 • Activity Time:

School Circulars

 • 2019SCH081
  地理科課後學習支援措施
  10/05/2019
  23/05/2019
 • 2019SCH080
  期終考試及相關活動事宜
  10/05/2019
  05/06/2019
 • 2019SCH079
  學生會慈善便服日暨遊藝會
  08/05/2019
  14/05/2019
 • 2019SCH078
  2019年全港性系統評估
  11/04/2019
  29/04/2019
 • 2019SCH077
  可立中學(嗇色園主辦)金禧校慶啟動典禮事宜
  11/04/2019
  18/05/2019
 • 2019SCH076
  可立中學(嗇色園主辦)金禧校慶啟動典禮暨中三級家長會事宜
  11/04/2019
  18/05/2019
 • 2019SCH075
  更換夏季校服事宜
  11/04/2019
  25/04/2019
 • 2019SCH074
  課後自主學習班
  04/04/2019
  09/04/2019
 • 2019SCH073
  英語戲劇節比賽事宜
  20/03/2019
  09/04/2019
 • 2019SCH072
  2019 大專院校暑期課程
  13/03/2019
  26/03/2019
 • 2019SCH070
  有關支持「跳繩強心」計劃籌募經費事宜
  06/03/2019
  08/03/2019
 • 2019SCH071
  Second Uniform Test Reminders
  04/03/2019
  29/03/2019
 • 2019SCH069
  有關地理科課後學習支援課堂事宜
  02/03/2019
  11/03/2019
 • 2019SCH068
  二0一八至二0一九年度畢業典禮
  27/02/2019
  06/07/2019
 • 2019SCH067
  學校應用即時通訊軟件與畢業班同學及家長聯繫
  20/02/2019
  20/02/2019
 • 2019SCH066
  第三十六屆水運會
  14/02/2019
  21/02/2019
 • 2019SCH064
  有關家長日事宜
  29/01/2019
  17/02/2019
 • 2019SCH063
  有關「課後自主學習班」事宜
  25/01/2019
  29/01/2019
 • 2019SCH065
  有關聯校運動會啦啦隊安排事宜
  24/01/2019
  22/02/2019
 • 2019SCH062
  訂購高中中文科課外讀物及語文練習
  22/01/2019
  22/01/2019
Page:
Top