• Home
 • >
 • School Circulars
 • No.
 • Caption
 • Notice Time:
 • Activity Time:

School Circulars

 • 2019SCH070
  有關支持「跳繩強心」計劃籌募經費事宜
  06/03/2019
  08/03/2019
 • 2019SCH071
  Second Uniform Test Reminders
  04/03/2019
  29/03/2019
 • 2019SCH069
  有關地理科課後學習支援課堂事宜
  02/03/2019
  11/03/2019
 • 2019SCH068
  二0一八至二0一九年度畢業典禮
  27/02/2019
  06/07/2019
 • 2019SCH067
  學校應用即時通訊軟件與畢業班同學及家長聯繫
  20/02/2019
  20/02/2019
 • 2019SCH066
  第三十六屆水運會
  14/02/2019
  21/02/2019
 • 2019SCH064
  有關家長日事宜
  29/01/2019
  17/02/2019
 • 2019SCH063
  有關「課後自主學習班」事宜
  25/01/2019
  29/01/2019
 • 2019SCH065
  有關聯校運動會啦啦隊安排事宜
  24/01/2019
  22/02/2019
 • 2019SCH062
  訂購高中中文科課外讀物及語文練習
  22/01/2019
  22/01/2019
 • 2019SCH061
  訂購初中中文科課外讀物及學習教材
  22/01/2019
  22/01/2019
 • 2019SCH060
  有關聯校運動會安排事宜
  21/01/2019
  22/02/2019
 • 2019SCH059
  有關聯校運動會安排事宜
  21/01/2019
  22/02/2019
 • 2019SCH058
  有關冬季流感季節預防措施事宜
  04/01/2019
  04/01/2019
 • 2018SCH057
  有關中六級模擬試事宜
  19/12/2018
  21/12/2018
 • 2018SCH056
  「二零一九年國際聯校學科評估及比賽」
  19/12/2018
  13/03/2019
 • 2018SCH055
  訂購電腦教科用書事宜
  13/12/2018
 • 2018SCH054
  商業、會計及財務管理科課後學習支援措施
  06/12/2018
  08/12/2018
 • 2018SCH053
  學校資訊日更改放學時間事宜
  06/12/2018
  12/12/2018
 • 2018SCH052
  中六模擬試事宜
  05/12/2018
  05/01/2019
Page:
Top